FANDOM


Här på svenska James Bond-wikin finns det ett antal riktlinjer och regler man bör hålla sig till för att alla ska få det så bra och trevligt som möjligt.
En del regler är även baserade på allmänna policies använda av andra wiki-sidor.

Redigering Redigera

  • Vid skrivandet eller redigerandet av en artikel skall helst innehållet vara baserat på en neutral synvinkel. Begränsat kan man skriva ur flera olika synvinklar.
    • Citat är givetvis exkluderade.
  • Fakta som inte är officiellt skall helst ej läggas ut i en artikel, om det inte finns något starkt bindande mellan t ex något fan canon och canon ang. den specifika artikeln. Då skall det tas upp under rubriken "Bakom kulisserna".
  • Vid skapandet av en ny artikel bör man se ifall en liknande eller likadan artikel redan existerar. Finns det redan en sådan artikel bör en likadan ej skapas.

Uppförande Redigera

  • Onödiga kommentarer inkluderande grova svärord, mobbning och trakasserier eller någon form av rasistiskt grundade hävdanden är strikt förbjudet.
  • Den enskilde användaren tar fullt ansvar för sitt beteende på wikin och väntas följa alla regler och riktlinjer.
    • Blockering av IP-adresser kan ske vid upprepade eller grova regelbrott.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.