FANDOM


Här finns riktlinjer för den svenska James Bond-wikin.

  • Vid redigering av artiklar så bör man inte göra självreferenser i artikeln.

"I artiklar som denna...", "Här på denna artikeln finns fakta om..." Detta ser inte särskilt snyggt ut. Användare bör istället inleda med något mer faktamässigt som har med saken att göra. Dessutom bör alla faktaartiklar vara skrivna i imperfekt, möjligtvis exklusive text skriven under "Bakom kulisserna".

  • Att upprepade gånger lägga till fakta efter att det nyligen tagits bort känns onödigt. Diskutera hellre om det i respektive artikels diskussionssida.
  • Diskussioner är tillåtna så länge de förs på rätt sätt. Det får inte gå över till att påverka en artikel negativt, och deltagande parter bör avbryta eller komma överens innan diskussionen övergår till heta debatter som kan utlösa flame war, eller att man skriver vad som helst för att trycka ner motparten.
  • Denna wiki har som många andra en strikt copyright-policy. Det innebär att materiel under copyright ej får läggas upp på wikin utan innehavarens medgivande om så krävs. En påminnelse om detta kan ses vid varje redigering.
  • Var hjälpsam och artig mot andra användare. Detta gäller alla på wikin. Kritik mot andra användare måste vara väl genomtänkt och får inte på något sätt såra någon överhuvudtaget.
  • Man skall inte inkludera sin signatur, skrivet ~~~~, i en artikeltext utan helst enbart i diskussionssidor. Ingen äger en artikel på en wiki, så sin signatur efter sitt tillägg är onödigt. Se mer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.